Nieuws - 21 juni 2001

Onderzoekschool Wias wil promotieduur verkorten

Onderzoekschool Wias wil promotieduur verkorten

Wageningen Institute of Animal Sciences (Wias) wil promovendi en hun begeleiders strakker gaan monitoren en begeleiden. Ook wil de onderzoekschool de neiging van studenten om de minimumeisen voor een proefschrift ver te overschrijden ter discussie stellen. Daarmee hoopt ze uitloop van de promotie in te perken.

De meeste promovendi weten niet binnen de vastgestelde vier jaar te promoveren. Bij Wias duurt een promotie gemiddeld 5,2 jaar. Bij de herbeoordeling van de onderzoekschool gaf de KNAW de aanbeveling de duur van de promotie te beperken tot 4,5 jaar. Daartoe heeft Wias onder oud-aio's onderzocht wat de reden van vertraging is. Bijna tachtig procent van de promovendi die na viereneenhalf jaar nog niet klaar waren, hadden problemen die met het project te maken hadden, bijvoorbeeld met de proefdieren. Daarnaast geeft het een sterke vertraging als mensen overstappen naar een andere baan voordat ze hun promotie hebben afgerond. | L.N.