Nieuws - 1 januari 1970

Onderzoekscholen verliezen toegevoegde waarde

Onderzoekscholen verliezen toegevoegde waarde

Onderzoekscholen verliezen toegevoegde waarde

De ordening van de Nederlandse onderzoekscholen is klaar. Er zijn nog wel nieuwe plannen voorgelegd aan de Akademie van Wetenschappen (KNAW). Maar voor oude onderzoekscholen doet het KNAW-keurmerk er niet meer toe. Het gaat er nu om erkend te worden als toponderzoekschool

De KNAW kreeg net als voorgaande jaren rond kerst weer een aantal aanvragen voor erkenning als onderzoekschool. Dit jaar waren het er maar vijf, waaronder het Mansholt Instituut van de LUW. Vorig jaar waren het er nog tien, het jaar daarvoor veertien

Veel belangrijker dan het KNAW-stempel onderzoekschool is de erkenning als toponderzoekschool, zeggen beleidsmedewerkers in den lande. Daarmee zijn vele miljoenen te verdienen. In 1998 zijn de eerste zes onderzoeksgroepen als top aangewezen