Nieuws - 1 januari 1970

Onderzoeksaandacht PR verschuift van milieu naar welzijn

Onderzoeksaandacht PR verschuift van milieu naar welzijn

Onderzoeksaandacht PR verschuift van milieu naar welzijn

De aandacht van het praktijkonderzoek verschuift heel langzaam van milieu naar diergezondheid en welzijn. Dat constateert dr ir Abele Kuiper, directeur van het Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR) in Lelystad. Een paar jaar geleden ging ongeveer de helft van onze onderzoeksinpanningen naar milieu. Nu zijn de inspanningen nog fors, maar relatief gezien neemt het milieu-onderzoek af.


Als voorbeeld noemt Kuiper stallen die weinig ammoniak uitstoten. Hoe gladder de vloeren, hoe minder ammoniakuitstoot. Die gladde vloeren zijn echter niet zo vriendelijk voor de koeien: ze glijden uit. Het wordt nu geaccepteerd dat met minder gladde vloeren de ammoniakuitstoot wat hoger wordt, ten gunste van het dierenwelzijn

Het PR, dat twee weken geleden zijn jaarverslag uitbracht, heeft twee grote opdrachtgevers: het ministerie van Landbouw en het Productschap Zuivel. Samen zijn ze goed voor 11,5 miljoen gulden. Daarnaast ontvangt het PR van het Productschap Vee, Vlees en Eieren iets minder dan een miljoen. Uit de markt haalt het nog eens zo'n 3 340 vier miljoen, afkomstig van provincies, handel en industrie en het buitenland

Het ministerie van Landbouw financierde afgelopen jaar ook meer onderzoek naar biologische veehouderij dan het jaar daarvoor. De aandacht hiervoor ging ten koste van het onderzoek op het gebied van integrale kwaliteitszorg. Bij integrale kwaliteitszorg heb je het over het product, de melk, licht Kuiper toe. Die moet je op een nette, hygiƫnische manier produceren. De overheid vindt dit meer een taak voor het bedrijfsleven.

Het bedrijfsleven wil ondermeer de arbeidsproductiviteit verhogen en de voerstrategie verbeteren. Het PR heeft daartoe afgelopen jaar een high tech-proefbedrijf in gebruik genomen. De stal is van de modernste snufjes voorzien, zoals een melkrobot. De koeien staan dag en nacht binnen en het is de bedoeling een hoge melkproductie te halen, boven de tienduizend liter per koe

Aanvankelijk kwam er flink wat kritiek los uit het veld. Maar Kuiper vindt het belangrijk om objectief te kijken wat zo'n high tech-stal oplevert op het gebied van economie, dierwelzijn en arbeidsbehoefte. ,Je moet als praktijkonderzoek ook systemen laten zien waar kritiek op is. Dat zijn vaak de systemen die het later goed blijken te doen. Nu wordt de stal toch wel innovatief gevonden.220220

Kuiper vindt dat het PR de verschillende bedrijfstypen binnen de melkveehouderij voldoende laat zien. Eerder dit jaar is ook een lagekostenbedrijf geopend. Hier staat verlaging van de kostprijs van melk centraal. Verder onderzoekt het proefbedrijf Aver Heino de biologische bedrijfsvoering, en proefbedrijf De Marke de mogelijkheden van milieuverbeteringen in de gangbare veehouderij

In 1999 is de fusie van het dierlijk praktijkonderzoek gepland. Het PR, het Praktijkonderzoek Varkenshouderij en het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij worden dan samengevoegd tot oon instituut: Praktijkonderzoek Veehouderij. Dit instituut komt samen met de Zodiac-leerstoelen van de LUW en het Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID-DLO) in de kenniseenheid Dier van Wageningen UR. L.N