Nieuws - 8 maart 2001

Onderzoekers mijden contact met dieren

Onderzoekers mijden contact met dieren

Dreiging verspreiding mond- en klauwzeer beperkt onderzoek

De angst voor uitbraak van mond- en klauwzeer treft ook Wageningen UR. De afdeling communicatie heeft studenten en onderzoekers afgeraden boerderijen en proefaccommodaties te bezoeken en veldonderzoek te doen. Is bezoek echt noodzakelijk, dan mag dat alleen met strikte veiligheidsmaatregelen.

Alle onderdelen van Wageningen UR geven gehoor aan de oproep bedrijfsbezoeken uit te stellen. Is een bezoek aan een stal onvermijdelijk, dan moet er minimaal 72 uur zitten tussen twee bezoeken. Verder moet de onderzoeker laarzen en een overall van het betreffende bedrijf aandoen. Woordvoerder Simon Vink: "Het is in lijn met wat het ministerie van landbouw voorstaat. Wij hebben ook een voorbeeldfunctie. Het zou natuurlijk onacceptabel zijn als het virus zich via een van onze medewerkers zou verspreiden."

Het Praktijkonderzoek Veehouderij ondervindt de meeste gevolgen van het restrictieve beleid. Sinds twee weken houdt het de proeflocaties gesloten voor bezoekers. Alleen de verzorgers van de dieren mogen de stallen in. Alle excursies en bijeenkomsten voor boeren en bedrijfsleven zijn tot nader order afgelast. Met veertigduizend bezoekers per jaar betekent dat het nodige geregel. Onderzoek dat plaatsvindt op verschillende boerderijen moet nu van achter het bureau plaatsvinden. Woordvoerder Herman Snoek van het praktijkonderzoek: "We zeggen in principe nee. Dat is helder. Maar als dit nog twee weken doorgaat, hebben we als onderzoeksinstelling echt een probleem."

Voor ID-Lelystad zijn de gevolgen niet groot. Daar zijn maar weinig onderzoekers die voor hun onderzoek rechtstreeks contact met dieren nodig hebben. Wie dat wel heeft, moet proberen zijn afspraken uit te stellen en zijn onderzoek anders in te delen.

Proefbedrijf De Ossenkampen van Wageningen Universiteit is sinds 26 februari gesloten voor buitenstaanders. Studenten die er een afstudeervak doen, mogen het bedrijf niet op. Alleen als onderzoek niet buiten de aanwezigheid van de onderzoeker kan, mag hij blijven komen. Uiteraard onder strikte veiligheidsmaatregelen. Ing. Jan Oostdam van Agrarische bedrijfstechnologie had voor het practicum veehouderijtechniek een bezoek aan De Ossenkampen gepland. Nu moesten de studenten het doen met een lezing en wat dia's.

Voor de leerstoelgroep Veevoeding zijn de gevolgen van de strikte maatregelen te overzien. Twee studenten moeten tijdelijk hun werk anders plannen. Prof. dr. ir. Seerp Tamminga vindt het niet verantwoord dat zij diverse bedrijven in het land af gaan. Het onderzoek naar de veevoedingsaspecten van melkrobots vindt nu eerst in het lab plaats. Het lopende onderzoek op De Ossenkampen mag nog wel doorgaan.

De klimaatconferentie voor scholieren, 14 maart, moet het mogelijk stellen met een workshop minder. Op De Ossenkampen zouden de scholieren de methaanuitstoot van herkauwers nader bestuderen. Blijft het proefbedrijf gesloten, dan worden de zestig scholieren die zich voor deze workshop hebben opgegeven, verdeeld over de andere tachtig workshops. | L.N.