Nieuws - 1 januari 1970

Onderzoekers gaan klimaattelevisie maken

Het ministerie van VROM heeft besloten om het Nationaal Onderzoek Programma naar klimaatverandering samen te voegen met het Bsik-onderzoekprogramma Klimaat en Ruimte, waarvan Wageningen UR penvoerder is. Wetenschappelijk directeur prof. Pavel Kabat van Alterra wil bijzondere aandacht voor communicatie in het programma. Met de 7,2 miljoen euro die de komende zes jaar beschikbaar is, gaan de onderzoekers bijvoorbeeld in samenwerking met de NCRV en RTL5 televisieprogramma's maken.

Met de samenvoeging van de twee onderzoeksprogramma's krijgt Wageningen UR voor een groot deel de verantwoordelijkheid voor de aansturing van het klimaatonderzoek. Het oude programmabureau bij het RIVM wordt opgeheven. Financiƫle en beheerstaken zullen bij de Amsterdamse Vrij Universiteit komen, terwijl de aansturing van het wetenschappelijk onderzoek en de communicatie bij Wageningen UR komen te liggen.
Onlangs is al de website www.klimaatportaal.nl geopend, met nieuws, informatie over evenementen, achtergrondinformatie en veelgestelde vragen. Via de website moet uiteindelijk ook wetenschappelijke data te bekijken zijn, zoals klimaatscenario's en kaarten van bijvoorbeeld de glastuinbouw in het Nederland van 2050.
Daarnaast richt het klimaatprogramma zijn communicatiepijlen op zowel de media als het onderwijs. Bij dat laatste denkt Kabat aan cursussen over klimaatverandering voor middelbare scholieren, een scholierenklimaatdag en een klimaatolympiade. Op academisch niveau willen de klimaatonderzoekers summer schools opzetten en het MsC-onderwijs op Wageningen Universiteit en de Amsterdamse Vrije Universiteit bijsturen. Er zijn gesprekken met de raad van bestuur van Wageningen UR over een MsC Water en klimaat.
Om het klimaat zichtbaar te maken voor het grote publiek wil Kabat verder aandacht op televisie. In samenwerking met NWO en natuurmuseum Naturalis zal er eind augustus op RTL5 een klimaatweekend zijn, met onder andere een klimaatjournaal anno 2050, waarin wordt geschetst hoe het klimaat er dan uit ziet. Met het Rode Kruis, Essent en enkele andere belangenorganisaties zijn de klimaatonderzoekers in gesprek over een wekelijks klimaatjournaal bij de NCRV.
Tenslotte wil Kabat ook de dialoog zoeken met het grote publiek, politici, bedrijfsleven, beleidsmakers en belangenorganisaties. Op 30 juni organiseren de onderzoekers de manifestatie 'Europa in de broeikas?' in DeFabrique te Maarsen, met presentaties van bijvoorbeeld een waterstofauto en een energiearme kas. Minister van Economische Zaken Laurens Brinkhorst en staatssecretaris van milieu Pieter van Geel gaan op die dag in debat met topmensen uit het bedrijfsleven. | M.W.