Nieuws - 1 januari 1970

Onderzoek plantgezondheid gebundeld

De resultaten van het gewasbeschermingsonderzoek dat Wageningen UR vier jaar lang in opdracht van LNV heeft uitgevoerd, zijn gebundeld in een boek. Hiermee willen de onderzoekers verantwoording afleggen aan hun opdrachtgever en de toepassingen in de praktijk stimuleren.

In het boekje is bijvoorbeeld te lezen dat de resistentiecijfers waarmee aardappelrassen in rassenlijsten staan, niet meer kloppen. De cijfers zijn gebaseerd op resistenties tegen ‘oude’ populaties van de verwekker van de aardappelziekte, Phytophthora infestans. De onderzoekers hebben rassen gevonden die wél resistent zijn tegen nieuwe Phytophthora-populaties.
Het boek over de periode 2002-2005 is eerder deze maand aangeboden aan de voorzitter van de begeleidingscommissie van het programma, Hans Schollaart van de LNV-directie Landbouw. Volgens programmaleider dr. Piet Boonekamp van Plant Research International zijn de reacties zeer enthousiast. ‘We produceren natuurlijk al rapporten en publicaties, maar als je alles compact bij elkaar zet heeft dat toch meer impact.’
Op ieder pagina omschrijven de auteurs een project. Daarbij besteden ze veel aandacht aan de consequenties voor de praktijk. Volgens Boonekamp wordt juist dat erg op prijs gesteld. Het concept zou volgens hem navolging verdienen bij meer door de overheid gefinancierde onderzoeksprogramma’s. / GvM