Nieuws - 5 december 2002

Onderzoek naar ziekteverwekkers in groenten en fruit van start

Onderzoek naar ziekteverwekkers in groenten en fruit van start

De leerstoelgroep Biologische bedrijfssystemen en Plant Research International gaan grootschalig onderzoek doen naar ziekteverwekkers in de productieketen van plantaardige levensmiddelen. Financier van technisch wetenschappelijk onderzoek STW heeft het projectvoorstel daartoe goedgekeurd. Naast STW draagt het Productschap Tuinbouw bij. Totaal gaat het om een bedrag van een miljoen euro. Einddoel is het elimineren van ziekteverwekkers uit de voedselketen.

Groenten en fruit kunnen besmet raken met voor de mens gevaarlijke ziektekiemen door het gebruik van dierlijke mest. Of dit werkelijk gebeurt en hoe vaak is niet bekend. Ook is onduidelijk of de gangbare landbouw meer of minder last heeft van ziekteverwekkers dan de biologische landbouw. Enerzijds is die kans in de biologische landbouw groter omdat die meer gebruik maakt van dierlijke mest. Anderzijds is ook de gangbare landbouw niet vrij van ziekteverwekkers omdat chemische ontsmettingsmiddelen ze niet allemaal kunnen doden.Bovendien zou het groter aantal soorten microben in biologische gronden juist de schadelijke ziektekiemen kunnen onderdrukken. Het onderzoek moet hier antwoord op geven.

Biologische bedrijfssystemen gaat na wat de overleving en de kolonisatie van ziektekiemen be?nvloedt. Daarnaast ontwikkelt Plant Research International DNA-technieken om ziektekiemen als E. coli en Salmonella in complexe substraten als mest en compost te detecteren.

Aan het eind van het project hopen de onderzoekers methoden te hebben om ziekteverwekkers te elimineren voordat ze in de voedselketen terechtkomen. Ook willen ze komen tot protocollen voor de verwerking van verse groenten. | L.N.