Nieuws - 1 januari 1970

Onderzoek naar verspreiding transgenen

De EU wil het commercieel verbouwen van genetisch gemodificeerde gewassen bevorderen door een van de obstakels weg te nemen: de verspreiding van transgenen via pollen en zaden. Wageningen UR werkt mee aan het hiervoor benodigde onderzoek in een driejarig project waarmee 5,6 miljoen euro is gemoeid.

Plant Research International (PRI) gaat samen met veertien partnerinstituten uit negen Europese landen diverse maatregelen uittesten die de kans op verspreiding zouden kunnen beperken. De maatregelen behelzen onder meer het blokkeren van bloemvorming en het voorkomen van transgenenverspreiding via pollen of zaad, door bijvoorbeeld het inbouwen van mannelijke steriliteit.
Het gaat om technieken die in concept al eens zijn uitgedacht of in modelplanten zoals de Arabidopsis gedeeltelijk zijn getest. Ze worden toegepast op de voedingsgewassen koolzaad, suikerbiet, tomaat en aubergine, op twee grassoorten, en op populier en berk.
Projectleider dr Ruud de Maagd van PRI: ‘In de afgelopen jaren is in Europa veel geprotesteerd tegen het verbouwen van transgene planten. Zo maakte Greenpeace zich zorgen over de voedselveiligheid. Inmiddels is de ophef daarover aardig geluwd, onder andere door de instelling van de EU-voedselveiligheidautoriteit (EFSA) voor de controleren van de veiligheid van transgene gewassen. Een bezwaar dat nog wel speelt is verspreiding van transgenen naar niet-transgene soortgenoten of wilde verwanten. Zo wil een consument die tomaten met biologisch keurmerk koopt, er zeker van zijn dat hij geen transgene tomaten eet.’
De proeven voor dit project zullen plaatsvinden in kassen en laboratoria. De economische aspecten en de communicatie naar de consument worden onderzocht door onder meer de Wageningse leerstoelgroep Milieueconomie en natuurlijke hupbronnen. / HB