Nieuws - 10 april 2008

Onderzoek naar stages in het buitenland

Het ministerie van OCW wil op korte termijn onderzoek doen naar internationale stages en de rol van de onderwijsinstellingen daarbij. Dat schrijft staatssecretaris Van Bijsterveldt aan de Tweede Kamer.

Hogescholen en universiteiten kunnen binnenkort een brief verwachten waarin ze worden gewezen op hun verantwoordelijkheid voor goede begeleiding, in het bijzonder bij stages in het buitenland. Een directe aanleiding noemt Van Bijsterveldt niet. De afdeling voorlichting van OCW zegt desgevraagd geen signalen te kennen dat de kwaliteit van buitenlandse stages achteruitholt.