Nieuws - 15 mei 2008

Onderzoek naar oorzaak hoge voedselprijzen

Op initiatief van bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen is een groep onderzoekers aan het werk gegaan om een analyse te maken van de oorzaken van de huidige hoge voedselprijzen. Dat sluit aan bij een vraag van het ministerie van LNV, dat ook geïnteresseerd is in een nadere analyse.

Woordvoerder van de raad van bestuur Simon Vink licht toe dat het gaat om een overzicht van de feitelijke oorzaken van de vrij plotselinge stijging van wereldvoedselprijzen. Vervolgens gaan de wetenschappers in kaart brengen welke technologie ingezet zou kunnen worden om in de toekomst voldoende voedsel te produceren. In een derde hoofdstuk komen beleid en instituties aan de orde die hierbij een rol spelen. Tot slot zal een aantal scenario’s geschetst worden over het verloop van de voedselprijzen in de toekomst.
Eén van de onderzoekers die gaat bijdragen aan het rapport is econoom dr. Niek Koning. Hij vindt niet dat Wageningen UR als instelling één visie moet proberen te maken op dit thema. Er zijn volgens Koning meerdere visies mogelijk. Ook zijn er verschillende belangen in het spel. Wageningen UR heeft zelf bijvoorbeeld belang bij een positief beeld over biobrandstoffen en andere toepassingen van agrarische grondstoffen. ‘Je kan wel zeggen dat we wetenschappers zijn en feiten en fictie kunnen scheiden, maar de belangen zitten hier direct om de tafel. Onderzoekers die met biobased economy bezig zijn voelen zich bedreigd door de stelling dat het misdadig is om voedsel in je tank te stoppen.’ Koning ziet liever een aantal verschillende visies die door verschillende onderzoekers van Wageningen UR gemaakt worden, dan één rapport dat een soort instellingsopinie weergeeft.
‘De werkgroep maakt een rapport met verifieerbare feiten en de namen van de onderzoekers die hebben meegewerkt worden gewoon vermeld’, reageert Vink. ‘Ik begrijp niet waar deze zorg nu ineens vandaan komt.’