Nieuws - 1 februari 2001

Onderzoek naar nertsen gaat voorlopig door

Onderzoek naar nertsen gaat voorlopig door

Het onderzoek naar een betere huisvesting voor nertsen bij het Praktijkonderzoek Veehouderij gaat voorlopig gewoon door. De afspraken daarvoor lopen in ieder geval tot 2003. De plannen van minister Brinkhorst om de nertsenhouderij over tien jaar te verbieden brengen daar weinig verandering in.

Het praktijkonderzoek hield donderdag 25 januari juist een studiedag met nertsenhouders om de tussenresultaten naar buiten te brengen. Hieruit kwam naar voren dat de stereotiepe bewegingen van de dieren verminderen of zelfs uitblijven als ze meer ruimte krijgen, in groepen gehuisvest worden en het hele jaar door nestkasten tot hun beschikking hebben. Prof. dr. Berry Spruijt liet weten dat nertsen op dat gebied beter scoren dan varkens of kippen.

Zonder nertsenhouders houdt uiteindelijk ook het nertsenonderzoek bij het praktijkonderzoek op, verwacht ir. Gerrit Heusinkveld, directeur van het Praktijkcentrum Pluimveehouderij. Toch vindt hij niet dat al het onderzoek voor niets is geweest. "Nederland had steeds een voortrekkersrol, ook voor het buitenland." Daarom betreurt hij het verdwijnen van de sector. Daarmee vervalt ook die voortrekkersrol en worden de dieren onder slechtere omstandigheden gehouden, verwacht hij. | L.N.