Nieuws - 4 november 2016

Onderzoek naar duurzame voedselproductie in China

tekst:
Albert Sikkema

Chinese en Wageningse wetenschappers gaan onderzoeken hoe ze in China een duurzame voedselproductie kunnen ontwikkelen. Daarvoor krijgen ze 3,1 miljoen euro van het Chinese ministerie van Wetenschap en Technologie en de Nederlandse Akademie van Wetenschappen KNAW.

<foto: slecht gebruik van meststoffen in de landbouw leidt tot watervervuiling in China>

De Chinese en Wageningse onderzoekers gaan de dwarsverbanden tussen voedselproductie, landgebruik en watervervuiling bestuderen, om van daaruit aanbevelingen te geven voor een veilig voedselsysteem dat is gebaseerd op zorgvuldig beheer van hulpbronnen. Aan zo’n integrale benadering is grote behoefte in China, dat te kampen heeft met voedselschandalen en milieuvervuiling. De Wageningse ontwikkelingseconoom Nico Heerink gaat het onderzoek coördineren.

Samenwerking
Het project bouwt voort op langdurige samenwerkingsrelaties tussen Wageningse en Chinese onderzoeksgroepen. De Wageningse ontwikkelingseconomen werken al meer dan twintig jaar samen met de landbouwuniversiteit in Nanjing, de groep Milieubeleid werkt al jaren samen met Tsinghua University in Beijing, de sectie Bodemkwaliteit met de China Agricultural University (CAU) in Beijing en de Wageningse groep Water Systems and Global Change met de Chinese Academie van Wetenschappen in Shijiazhuang.

Mestbeleid
Die groepen gaan nu samenwerken in zes deelprojecten. Ze gaan bijvoorbeeld de efficiëntie en milieuvervuiling na bij Chinese familiebedrijven in de landbouw, willen de interacties tussen het waterverbruik in de landbouw en de watervervuiling beter begrijpen, en willen een effectief mestbeleid ontwikkelen dat de vervuiling vermindert en de bodemvruchtbaarheid verbetert. Hiervoor is samenwerking nodig tussen sociale en technische wetenschappers, schrijven de deelnemers, maar ook tussen de onderzoekers en belanghebbenden in de Chinese voedselketens.