Nieuws - 14 september 2011

Onderzoek naar draagvlak voor koers VHL

Het college van bestuur gaat onderzoeken in hoeverre er bij het personeel van Van Hall Larenstein nog draagvlak is voor de uitgestippelde strategie voor de hogeschool en de samenwerking binnen Wageningen UR. Als de toekomstvisie van het CvB en de directie onvoldoende wordt gesteund, is het mogelijk dat Wageningen UR en VHL uit elkaar gaan. Dit schrijft collegevoorzitter Aalt Dijkhuizen in een brief aan het personeel.

GA--20110906-_ND72730.jpg
Tussen directie en een deel van het personeel bij VHL is er al langere tijd onenigheid over de invoering van de geplande koers. In Velp barstte de bom vlak voor de zomervakantie toen onderwijsdirecteur Hans van Rooijen (Bos en natuurbeheer) op non-actief werd gezet. Dit resulteerde bij de opening van het hogeschooljaar in een alternatieve bijeenkomst, georganiseerd door het docententeam van BNB. Zij eisen de terugkeer van Van Rooijen. Ook bij de VHL-locatie in Leeuwarden is er ontevredenheid. Hier werd de opening van het hogeschooljaar afgeblazen.
Ontvlechting
Volgens Dijkhuizen is door de verwarring over de strategie en de boycot 'een sfeer ontstaan, die niet past bij een hogeschool en het opleiden van jonge mensen'. Het CvB moedigt opbouwende kritiek aan, maar benadrukt dat gemaakte afspraken moeten worden gerespecteerd.
Om de patstelling te doorbreken laten directie en het college van bestuur nu onderzoeken of er binnen de organisatie voldoende draagvlak is voor de strategie en versterking van de samenwerking binnen Wageningen UR. Een externe deskundige gaat met docenten en studenten in gesprek in een 'veilige en vertrouwelijke omgeving, waarin ieder van jullie zich vrij kan uitspreken, gebaseerd op de juiste informatie'. Mocht na afloop van die gesprekken blijken dat er te weinig steun is voor de plannen van de directie, dan is ontvlechting van de hogeschool een optie die voorligt, 'hoe jammer en pijnlijk ook'.