Nieuws - 24 april 2008

Onderzoek naar biobrandstof uit algen

Technologisch Top Instituut Wetsus en de leerstoelgroep Proceskunde gaan samen met een tiental Europese bedrijven onderzoek doen naar het oogsten van biobrandstof uit algen. Voor het vierjarige onderzoeksprogramma is jaarlijks ruim een miljoen euro beschikbaar.

De onderzoekers willen algen kweken die grote hoeveelheden olie produceren. Voorstudies hebben volgens hen aangetoond dat productie van biodiesel via microalgen economisch haalbaar is. De potentiële opbrengst van algen is circa tien keer hoger dan die van energiegewassen.
Met de huidige technologie is in Nederland nu al een jaarlijkse opbrengst van twintigduizend liter olie per hectare mogelijk, aanzienlijk meer dan de zesduizend liter olie die in het buitenland per hectare uit oliepalm wordt gehaald.
Procestechnoloog René Wijffels: ‘Wij hebben een aantal bottlenecks op een rij gezet, en willen daar nu aan werken. Wij willen een zo hoog mogelijke opbrengst tegen een zo gering mogelijke investering van energie.’ Aan het project werken onder andere de bedrijven Dow Chemicals, Eneco en Friesland Foods mee.