Nieuws - 1 januari 1970

Onderzoek gaat op de bon

Met een ‘kennisbon’ van 7500 euro kan het midden- en kleinbedrijf vanaf volgende maand aankloppen bij universiteiten en hogescholen voor kennis of onderzoek. En het zogenaamde Casimir-experiment moet zorgen voor meer uitwisseling van onderzoekers tussen bedrijven en publieke kennisinstellingen.

Het zijn twee nieuwe initiatieven van het Innovatieplatform om de innovatie te bevorderen. Het kabinet heeft ze overgenomen en opgenomen in de notitie ‘Kiezen voor Groei’, die medio juli verscheen. Daarin presenteren de ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken voorstellen om de economische groei te bevorderen. Ook de plannen voor collegegelddifferentiatie en selectie aan de poort worden in de notitie gesteund. De notitie moet nog behandeld worden in de Kamer.

Toch gaan beide experimenten al snel van start. In september starten de eerste experimenten in het kader van de mobiliteitsregeling Casimir. En in oktober worden de eerste honderd kennisbonnen uitgereikt aan ondernemers uit het mkb.

Het Innovatieplatform ziet de kennisbon of innovatievoucher als oplossing voor het probleem dat bij hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen veel kennis op de plank blijft liggen die voor het mkb van waarde kan zijn. Door gebrek aan samenwerking blijft die kennis vaak onbenut.

De ondernemer ‘koopt’ met de bon onderzoekscapaciteit in bij een kennisaanbieder. Die levert de voucher in bij SenterNovem en krijgt deze uitbetaald. In feite werkt de innovatievoucher op dezelfde wijze als een boekenbon. Het experiment duurt één jaar. Bij succes zal de kennisbon wellicht definitief worden ingevoerd.

De mobiliteitsregeling Casimir maakt het bijvoorbeeld voor onderzoekers van een groot bedrijf mogelijk een dag in de week te werken bij een technische universiteit, of voor universiteiten om aio’s te plaatsen bij startende bedrijven of het mkb. Ook deze regeling wordt structureel als het aan het Innovatieplatform ligt. / HOP