Nieuws - 1 januari 1970

Onderzoek en bedrijfsleven samen

Onderzoek en bedrijfsleven samen

Onderzoek en bedrijfsleven samen

De Vereniging Kennisintensieve Bedrijven Wageningen (KiBW) organiseert dinsdag 2 maart een ontmoetingsavond voor Wageningse kennisintensieve bedrijven, onderzoeksinstellingen en de universiteit, onder de naam Partnersearch. KiBW hoopt zo mensen uit bedrijfsleven en onderzoek te stimuleren om samen internationale commerciƫle projecten op te zetten

De achtergrond van de avond ligt bij het vijfde kaderprogramma van de EU, dat enkele miljarden beschikbaar stelt voor projecten waarbij het midden- en kleinbedrijf samen met onderzoeksinstellingen binnen Europa werkt aan de verbetering van de overdracht en het gebruik van kennis

Volgens Ir. Elmar van der Bijl, KiBW-bestuurslid van en directeur van Bureau Ecologie en Landbouw Wageningen, is het niet zo dat onderzoekers en bedrijfsleven in Wageningen te weinig samenwerken. Maar het kan altijd beter. We hebben elkaar nodig, maar weten elkaar niet altijd te vinden. We moeten onze krachten versterken, en gezamenlijk werken aan het creƫren van werk, door het vertalen van nieuwe kennis naar de praktijk. Deze eenmalige avond kan hierbij helpen.

Op dit moment hebben ongeveer veertig bedrijven en dertig mensen vanuit de universiteit en DLO zich voor de avond aangemeld. M.B

Mark Grutters, Natuurbeheer en plantenecologie