Organisatie - 1 januari 1970

‘Onderwijsvernieuwing niet van bovenaf opleggen’

De wekvloer moet mede bepalen of en hoe het onderwijs wordt veranderd en niet alleen het college van bestuur. Doordat jaar na jaar centraal onderwijsvernieuwingen worden opgelegd aan docenten, blijven er onvoldoende middelen over voor belangrijke zaken die opleidingen of vakgroepen zelf zouden willen veranderen.

Dat staat in de kritische brochure ‘Lessen uit Onderwijsinnovatie’ die het departement Omgevingswetenschappen heeft uitgegeven. In de brochure wordt een aantal lessen getrokken uit evaluaties over de vernieuwingen die het departement heeft uitgevoerd. Volgens prof. Martin Mulder die betrokken was bij het project, mag het bestuur wel wat meer naar de medewerkers luisteren. ,,Er zijn op de werkvloer veel ideeën maar die passen niet zo makkelijk bij de opgelegde projecten van centraal. De manier waarop de vernieuwingen in het onderwijs nu worden doorgevoerd is voor beide partijen vaak niet zo gelukkig.''
Het rapportje hekelt vooral de min of meer gedwongen invoer van probleemgericht onderwijs (PGO) en ICT de afgelopen jaren. Die onderwijsvormen zouden alleen moeten worden gebruikt als het noodzakelijk is. Bij het ontwerpen van vakken waarbij gebruik gemaakt wordt van computers is het verder goed om studenten in te schakelen. Zij kunnen volgens de brochure goed inschatten of het als nuttig wordt ervaren of niet.
De brochure werd woensdag 31 maart door prof. Martin Mulder aangeboden aan rector magnificus prof. Bert Speelman.
|G.v.H.