Nieuws - 1 mei 2015

Onderwijsprijzen uitgereikt

tekst:
Koen Guiking

Docenten van de dertig best beoordeelde vakken ontvingen op vrijdag 1 mei een onderwijsprijs uit handen van rector magnificus Martin Kropff. Ze kregen een beeldje van een zaailing en €1000 euro om te besteden aan het onderwijs.

Kropff nam ruim een uur de tijd om alle winnaars in het zonnetje te zetten en toe te lichten waarom zij zo goed scoorden in de vakevaluaties, die door studenten worden ingevuld. ‘Het zijn niet de makkelijke vakken die de hoogste cijfers krijgen’, zo liet Kropff zich meerdere keren ontvallen als hij weer een prijs uitreikte aan een docent van een pittig vak, zoals Advanced econometrics of Molecular and evolutionary ecology. ‘Onze studenten willen echt iets leren en uitgedaagd worden om zich moeilijke stof eigen te maken.’

Drie van de dertig beeldjes van zaailingen die werden uitgereikt waren net iets groter dan de rest. Die gingen naar de beste vakken in een bepaalde categorie. De beste basic or intermediate course was Basic principles of vertebrate zoology, gecoördineerd door Arie Terlouw. De beste advanced course was Plant, vegetation and systems biology van coördinator Juul Limpens. Winnaar in de categorie special courses was Fieldwork in conflict or post-conflict settings, van Gemma van der Haar.

Basic principles of vertebrate zoology werd onder andere geprezen vanwege de ‘crisp and clear setup’ en de goede organisatie. Voorafgaand aan de colleges staan de powerpoints bijvoorbeeld standaard al op blackboard. Plant, vegetation and systems biology werd gewaardeerd om het vele veldwerk, ‘which helped me to become a real field biologist’, aldus een commentaar in de vakevaluaties. Fieldwork in conflict or post-conflict settings verdiende hoge cijfers dankzij de tomeloze inzet van de docenten, ondanks de moeilijke situatie waarin de leerstoelgroep Disaster Studies verkeert.

Bijna alle coördinatoren van de vakken waren bij de prijsuitreiking in Impulse aanwezig, evenals een groot aantal andere docenten uit de teams die de vakken verzorgen. ‘Het is echt een team effort’, zei docent Ute Sass-Klaassen, zelf betrokken bij drie prijswinnende vakken, waarvan ze er één coördineerde. ‘Ik vind het daarom heel goed dat alle docenten uit het team hier zijn uitgenodigd.’

De onderwijsprijs werd dit jaar voor de tweede keer uitgereikt. ‘Tien jaar geleden introduceerde ik onderwijsbonussen,’ memoreerde Kropff. De bonussen konden, bij goede prestaties, oplopen tot tienduizenden euro’s per leerstoelgroep. ‘Maar het uitkeren van bonussen past niet in deze tijd’, aldus Kropff. Goed onderwijs belonen en promoten gebeurt daarom nu tijdens een feestelijke gebeurtenis waarbij docenten ten overstaan van hun vakgenoten in het zonnetje worden gezet en als blijk van waardering een kleine bijdrage (€1000) ontvangen om te investeren in onderwijsactiviteiten.