Nieuws - 1 januari 1970

Onderwijsorganisatie flink afgeslankt

Het nieuwe, centrale onderwijsinstituut (OWI) kan met veel minder mensen toe dan
de huidige onderwijsorganisatie. Dit blijkt uit het conceptrapport 'Herinrichting onderwijsorganisatie'.

Slechts één onderwijsdirecteur en één bestuur telt de nieuwe onderwijsorganisatie. Het bestuur besluit, de directeur voert uit, zo is het plan. Momenteel kent Wageningen nog vier onderwijsinstituten, één voor elk domein. Met de invoering van één centraal OWI komen deze te vervallen en neemt het aantal mensen in de onderwijsorganisatie flink af.
In zijn conceptrapport schetst projectleider prof. Pim Brascamp de lijnen waarlangs de nieuwe onderwijsorganisatie moet gaan werken. Het geheel is de afgelopen maanden tot stand gekomen na discussie met betrokkenen, waarbij ook de relatie tot de buitenwereld is meegenomen. De verwachting is dat met de invoering van één OWI de afstemming van onderwijs binnen de universiteit beter te regelen is en dat sneller kan worden ingespeeld op veranderingen in de maatschappij.
De rol van de opleidingscoördinator zal in het nieuwe systeem zwaarder worden. Deze persoon zal daarom opleidingsdirecteur gaan heten. Hij of zij wordt tevens voorzitter van de opleidingscommissie en gaat leiding geven aan de opleidingsteams. Het is niet de bedoeling dat de opleidingsdirecteur ook altijd de studiebegeleider wordt. Voor goed functioneren is het vereist dat de studiebegeleider nog participeert in onderwijs en onderzoek, zo stelt het rapport. De stafafdeling Onderwijs zal worden aangestuurd door zowel de raad van bestuur als de OWI-directeur. Hiervoor zal binnenkort een taakverdeling worden afgesproken.
Het is nog niet precies bekend wat de gevolgen zullen zijn voor de huidige mensen in de organisatie. Wanneer de plannen zijn goedgekeurd, kan op zijn vroegst in januari met de daadwerkelijke inrichting van de nieuwe onderwijsorganisatie begonnen worden. Na herziening van een aantal lopende processen verwacht men dat over twee jaar de eerste efficiencywinst wordt behaald. / JH