Nieuws - 12 februari 2004

Onderwijsinstituut wil uitstel nieuwe opleidingen.

Het Onderwijsinstituut Maatschappijwetenschappen heeft in een brief aan het college van bestuur gevraagd om de start van drie nieuwe BSc-opleidingen een jaar uit te stellen. De raad van bestuur heeft laten weten niets te zien in uitstel. Het bestuur van het onderwijsinstituut overweegt daarom op te stappen.

De belangstelling voor de nieuwe opleidingen valt tegen. Hoewel ze nog niet officieel erkend zijn, kunnen aankomende studenten zich al wel inschrijven. Economie en beleidswetenschappen en Gezondheid en maatschappij hebben ieder één aanmelding, Toegepaste communicatiewetenschappen heeft er twee.
Toch is rector Bert Speelman niet van plan de start van de opleidingen een jaar uit te stellen. ,,We hebben vorig jaar met zijn allen besloten dat we van start gingen. Dan moet je nu niet ineens terug willen. We hebben die studenten wat beloofd.’’ Bovendien is het budget voor het opzetten van de nieuwe opleiding volgens Speelman al gereserveerd. ,,Laten ze die vakken dus vooral ontwikkelen. Dit past in ons plan om meer ruimte te geven aan onderwijs in de gammarichtingen.’’
Dr Paul Hebinck, plaatsvervangend voorzitter van het Onderwijsinstituut Maatschappijwetenschappen is het niet met hem eens. Hij verwacht dat de nieuwe opleidingen niet voor 1 september 2004 zijn goedgekeurd. De Nederlandse en Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) geeft haar oordeel over de BSc-opleidingen in juni en volgens Hebinck moeten daarna het ministerie van Onderwijs en wetenschappen en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij nog groen licht geven.
,,Je kan niet beginnen met binnenhalen van studenten voor opleidingen als je nog niet eens weet of de opleidingen daadwerkelijk kunnen beginnen'', stelt Hebinck. ,,Wij willen een goede start maken. Als dat niet kan, dan beginnen we liever later. We zien niks van het voorstel van de stuurgroep om de studenten onder te brengen bij andere opleidingen als blijkt dat de opleidingen geen groen licht krijgen. Met die opstelling kom je uiterst ongeloofwaardig over naar het ministerie.''
Het afwijzende antwoord van het bestuur op het verzoek tot uitstel was zelfs al binnen voor de officiële brief van het Onderwijsinstituut verzonden was. ,,We kregen een brief gedateerd op een februari van het college van bestuur als reactie op een brief die wij vier februari zouden versturen. Dat is toch uiterst opmerkelijk.''
Het Onderwijsinstituut gaat volgens Hebinck over deze kwestie nog contact opnemen met Speelman. ,,Mogelijk leggen we onze functies naast ons neer. Ik kan op deze manier niet de verantwoordelijk op mij nemen voor deze opleidingen. Dit staat los van de inhoud van de opleidingen. Kijk, als Onderwijsinstituut zijn wij een adviesclub, als je die dan niet serieus neemt, haal dan deze bestuurslaag weg.'' |
Guido van Hofwegen/Korné Versluis