Nieuws - 16 december 2009

‘Onderwijsevaluatie deugt niet’

Wageningen UR moet zijn evaluatiesysteem voor de bepaling van onderwijskwaliteit grondig herzien. Dat vindt Ken Giller, hoogleraar Plantaardige productiesystemen.

‘De huidige evaluatiemethode leidt tot bizarre uitkomsten: mensen die geen les hebben gegeven, krijgen een bonus. Als zulke stomme fouten mogelijk zijn met het evaluatiesysteem, hoe kan ik er dan zeker van zijn dat iemand op de bonuslijst goed onderwijs heeft geleverd? Dan deugt het evaluatiesysteem toch niet?!’
Om fouten in de toekomst te voorkomen, wil toekenner Pim Brascamp de lijst met docenten die een bonus krijgen beter controleren. Giller vindt dat onvoldoende. Hij wil een andere methodiek die de onderwijskwaliteit van docenten beter weergeeft.
‘Het huidige systeem is in het nadeel van moeilijke vakken. Je kunt de onderwijsbeoordeling niet alleen overlaten aan studenten. De kwaliteit moet ook door deskundigen worden beoordeeld om een zinnige evaluatie te kunnen maken. Je wilt bijvoorbeeld ook weten of de inhoud van het vak en de lesmethode aansluiten bij de leerdoelen. Zo gebeurt het ook in de landen om ons heen.’ De universiteit verdient een deugdelijk evaluatiesysteem, vindt Giller, zeker als de oordelen worden vertaald naar een bonusysteem en het personeelsbeleid (tenure track).