Nieuws - 1 januari 1970

Onderwijsdirecteur Van Tilburg stapt op

De bestuursleden van het onderwijsinstituut Maatschappijwetenschappen dreigden op te stappen, maar blijven voorlopig op hun post. De directeur van het onderwijsinstituut, dr Aad van Tilburg, is wel opgestapt. Het niet uitstellen van de nieuwe opleidingen verhit de gemoederen.

Vorige week gaf plaatsvervangend voorzitter van het onderwijsinstituut (OWI) Maatschappijwetenschappen dr Paul Hebinck nog te kennen dat het bestuur erover dacht op te stappen. Reden was de resolute afwijzing van de raad van bestuur op het advies van het instituut de start van de nieuwe opleidingen uit te stellen. ,,Wij vinden nog steeds dat de opleidingen moeten worden uitgesteld", zegt Hebinck. ,, Op basis van nieuwe informatie hebben wij echter besloten niet direct op te stappen.'' Wel gaat het bestuur stappen ondernemen om een nieuw bestuur te vinden. ,,Onze zittingstermijn is afgelopen'', verklaart Hebinck, die verder geen commentaar wil leveren. Dr Aad van Tilburg heeft zijn functie als onderwijsdirecteur neergelegd, hoewel hij - door een fout in het beleids- en beheersreglement - deze functie officieel niet bekleedde. Van Tilburg was onbereikbaar voor commentaar.
,,Het neerleggen van zijn functie is een van de dingen die uit deze hele discussie is voortgekomen'', aldus Hebinck, die er verder niks over wil zeggen.
Prof. Wim Heijman, lid van de Taakgroep Nieuwe Bachelors en voorzitter van de Gemeenschappelijke Vergadering en de opleidingscommissie Management, economie en consumentenstudies, vindt dat het bestuur wel moet opstappen. ,,De snelheid van de jaarlijkse processie te Echternach lijkt maatgevend voor de besluitvaardigheid van het OWI. (Processiedeelnemers springen vijf passen voorwaarts en doen vervolgens drie passen terug, red.) In dit geval is dat uitermate hinderlijk omdat het de voorbereidingen van de start van de nieuwe opleidingen op een onacceptabele manier verstoort. De reactie van het OWI-bestuur is dan ook mosterd na de maaltijd. Als het zich niet kan vinden in het besluit de opleidingen per 1 september te starten, moet het consequent zijn en aftreden. Een ander bestuur zal hopelijk wel in staat zijn constructief met het college van bestuur en de taakgroep samen te werken.''
,,In meerdere rapporten staat dat de OWI's niet functioneren, dus dat is niets nieuws.'', reageert Mieke Hoezen, die namens de student-leden van het onderwijsinstituut spreekt. Dit slechte functioneren wordt volgens Hoezen echter niet louter veroorzaakt door incapabele OWI-functionarissen, maar door chaotisch beleid en onduidelijke communicatie. ,,Hoe kan een orgaan functioneren als het van bovenaf continu geconfronteerd wordt met nieuw beleid, zonder dat dit op fatsoenlijke wijze wordt doorgegeven? Als er een zekere lijn in het beleid te ontdekken was, dan zou het niet erg zijn, dan kan er misschien worden geanticipeerd op uit het niets komende regels. Er is echter geen enkele lijn te ontdekken. En als er al een bepaalde richting is uitgezet, dan vergeet ‘centraal’ het door te geven, of er is voor de zekerheid maar meteen met de geledingen onder het OWI gecommuniceerd. Door het niet op de hoogte stellen van het OWI kan het onmogelijk overzicht houden van wat er speelt, en dus nooit een goede afweging maken en beslissingen nemen. Het is de manier waarop op deze universiteit wordt gecommuniceerd waar wij ons tegen verzetten'', aldus Hoezen. | G.v.H.