Nieuws - 1 januari 1970

Onderwijscoördinator ethologie

Dr. Bonne Beerda is per 1 juni aangesteld als onderwijscoördinator ethologie. Hij zal het onderwijs en afstudeerprojecten op het gebied van diergedrag en dierenwelzijn in goede banen leiden.

De aanstelling is voor twee dagen per week. De overige dagen blijft Beerda werkzaam als onderzoeker bij de Animal Science Group in Lelystad. Beerda was al docent van enkele vakken van de voormalige leerstoelgroep Ethologie. Die is in september vorig jaar opgeheven om een einde te maken aan langdurige conflicten. Hoogleraar Adaptatiefysiologie prof. Bas Kemp blijft formeel verantwoordelijk voor de kwaliteit van het ethologieonderwijs. / JH