Nieuws - 26 oktober 2011

Onderwijsbonus gebaseerd op oude evaluaties

De universiteit deelt dit jaar onderwijsbonussen uit aan docenten en vakken die in de studiejaren 2008-2009 en 2009-2010 als beste zijn beoordeeld door de studenten in de vakkenevaluaties. Komend voorjaar krijgen de docenten weer bonussen op basis van actuele studentenbeoordelingen.

krijtjeenborstel.jpg
De universiteit deelt de bonussen voor de vijfde keer uit, traditiegetrouw aan het einde van het jaar. Dat is onhandig, oordeelt de raad van bestuur, want zo kunnen de bonussen (in totaal 1 miljoen euro) niet meer worden meegenomen in de begroting van volgend jaar. Daarom wil het bestuur voortaan de bonussen in het voorjaar uitdelen, op basis van beoordelingen van het afgelopen studiejaar.
Het gevolg is dat er nu docenten opnieuw in de prijzen vallen die twee en/of drie jaar geleden een hoge beoordeling kregen van de studenten. Zoals het trio Roel Lemmens, Lotte Joosten en Marc Sosef van Biosystematiek, die de hoogste bonus van 25.976 euro krijgt. De bodemkundige Gert Peek krijgt 15.420 euro en de voedingswetenschapper Saskia Schwinghammer krijgt 14.195 euro. De laatste is overigens niet meer werkzaam bij de universiteit. Dat geldt voor meer docenten die nu een bonus krijgen. In totaal ontvangen 36 docenten een bonus.
Daarnaast krijgen 36 onderwijselementen een bonus. De excursie Europese Flora en Fauna van Lemmens, Joosten en Sosef krijgt de hoogste bonus uit de vakkenevaluatie: 28.607 euro. Zo is er vaker overlap tussen de best beoordeelde docenten en vakken. Een bodemkunde-vak van Gert Peek krijgt de op een na hoogste bonus, gevolgd door een economie-vak van Koos Gardebroek en een vak van zo├Âloog Nand Sibbing. Voedingsdocent Sander Kersten valt met twee vakken in de prijzen, wat goed is voor zo'n 35.000 euro.
In totaal geeft de universiteit in dit overgangsjaar niet 1 miljoen, maar acht ton uit aan onderwijsbonussen. De gekorte twee ton wordt besteed aan ander beleid voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs. In mei komend jaar worden dan weer bonussen ter waarde van 1 miljoen uitgedeeld aan de hand van recente studentenbeoordelingen uit het studiejaar 2010-2011.