Nieuws - 1 januari 1970

Onderwijs na 30ste geen overheidstaak

Onderwijs na 30ste geen overheidstaak

Onderwijs na 30ste geen overheidstaak

Studenten ouder dan dertig jaar gaan fors betalen voor hun studie. Studiefinanciering krijgen ze niet en de overheid wil straks niet langer betalen voor hun onderwijs. Minister Hermans wil levenslang leren bevorderen, maar hij wil een grens stellen aan de verantwoordelijkheid van de overheid daarvoor, zo bleek deze week in de Tweede Kamer. Die sprak over Hermans' studiefinancieringsplannen

Drie maanden geleden stelde Hermans voor de leeftijdsgrens voor de studiefinanciering op dertig jaar te leggen: wie ouder is, krijgt studiebeurs noch lening. Daarnaast overweegt hij nu hogescholen en universiteiten geen vergoeding meer te geven voor studenten ouder dan dertig

Het is niet de bedoeling dat dit plannetje de universiteiten en hogescholen geld kost, lichtte Hermans toe. Zij kunnen de kosten van hun onderwijs aan oudere studenten doorberekenen via een hoog collegegeld. Dat komt dan al gauw op tienduizend gulden per jaar, of meer. Wel wil Hermans studenten die voor hun dertigste met een studie beginnen, na hun dertigste nog vier jaar recht geven op leningen. Dat kost niets, zei hij na het Kamerdebat.