Nieuws - 15 januari 2004

Onderwijs moet miljoen bezuinigen

Het onderwijs van Wageningen UR kost jaarlijks 1,2 miljoen euro meer dan er is. Om de kosten te beheersen zullen dure practica vervangen moeten worden door goedkopere manieren van lesgeven.

,,De onderwijsinstituten zitten te ruim in hun jasje'', stelde dr Aalt Dijkhuizen tijdens de gemeenschappelijke medezeggenschapsvergadering in december vorig jaar. Volgens een nota van de raad van bestuur geeft vooral onderwijsinstituut Technologie en voeding veel meer uit dan voorhanden is, en was. De opleidingen die onder dit instituut vallen, zoals Biotechnologie, zullen in de toekomst vijftien procent minder te besteden hebben, wat neerkomt op 600.000 euro.
Onderwijsinstituut Technologie en voeding gaat volgens voorzitter prof. Ivonne Rietjens bekijken hoe het op goedkopere onderwijsvormen kan overgegaan zonder afname van de onderwijskwaliteit. Rietjens denkt dat het mogelijk is een deel van de 600.000 euro te bezuinigen. Het gaat volgens haar echter niet meer lukken nog voor volgend jaar het onderwijsprogramma om te gooien. Het onderwijsinstituut gaat volgens Rietjens proberen te bezuinigen door onder meer intensieve practica door goedkopere colleges of minder intensieve practica te vervangen. Rietjens is niet bang voor een afname van de onderwijskwaliteit. ,,Het college van bestuur heeft ons beloofd op zoek te gaan naar extra geld, als wij aantoonbaar onze onderwijskwaliteit naar beneden moeten aanpassen.''
De onderwijsinstituten Levenswetenschappen en Maatschappijwetenschappen moeten beide ongeveer drie ton bezuinigen om binnen de kaders te blijven. Omgevingswetenschappen blijft in tegenstelling tot de ander instituten iets binnen het budget.
De overschrijdingen van de budgetten voor onderwijs kwamen boven tafel doordat een nieuwe manier ontwikkeld is voor het verdelen van het beschikbare geld over de opleidingen. Maar volgens Dijkhuizen wisten de onderwijsinstituten dat ze meer geld uitgaven dan mocht volgens de kaders. Rietjens bestrijdt dat en meent dat Technologie en voeding zich altijd aan de kaders heeft gehouden. | G.v.H