Nieuws - 26 oktober 2010

'Onderwijs is software van de samenleving'

Het nieuwe kabinet houdt onverminderd vast aan haar ambitie om in de top vijf van internationale kenniseconomieën te komen. Dat zei premier Rutte in zijn regeringsverklaring. Nederland moet een 'land zijn dat al het talent benut'.

Rutte sprak in dit licht ook over onderwijs. Hij noemde onderwijs 'de software' en infrastructuur 'de hardware' van de samenleving. Verder herhaalde hij het belang van samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de overheid. De agrarische sector is volgens de nieuwe minister-president 'het levende bewijs' van het succes van dergelijke samenwerkingen.
Rutte bleef dicht bij wat het kabinet schrijft in het eerder gepresenteerde regeerakkoord. Hij benadrukte dat 'gerichte bezuinigingen' op onderwijs 'rechtstreeks ten goede' zullen komen aan de kwaliteit van het onderwijs. Studenten leveren weliswaar onder meer hun basisbeurs voor de masterfase in, maar 'krijgen daar beter onderwijs voor terug', zei de premier.
De minister-president benadrukte ook nog dat het kabinet ervoor zal zorgen dat de strengere regels voor immigratie de kenniseconomie niet zullen schaden.