Nieuws - 10 september 2009

Ondervoeding in EU aanpakken

In de EU is naar schatting zo'n vijf tot vijftien procent van de bevolking, dat zijn zo'n dertig miljoen mensen, ondervoed. De kosten die voortvloeien uit dit probleem liegen er niet om: honderdzeventig miljard euro, drie maal zoveel als de kosten geassocieerd met obesitas. Dr. Jeanne de Vries van Humane Voeding: 'Ondervoeding was tot voor kort een onderbelicht probleem, daar komt verandering in.'

'Het is al een aantal jaren bekend dat ondervoeding niet beperkt is tot ontwikkelingslanden, maar ook bij ons voorkomt. In ziekenhuizen is er inmiddels veel meer aandacht voor dit probleem. Patiënten worden routinematig op te veel gewichtsverlies gescreend. Ook heeft het probleem eindelijk de aandacht van de overheid.  'Als er in drie tot zes maanden een gewichtsverlies van vijf tot tien procent optreedt, is er al een risico op ondervoeding. Vooral ouderen hebben hier een verhoogde kans op, vooral door ziekte en verwaarlozing, maar ook sociale omstandigheden kunnen leiden tot minder eetlust. Verder hebben langdurig zieken een groter risico op ondervoeding, vooral bij ziekten van het maag-darmkanaal. In ziekenhuizen behoort  circa twintig tot veertig procent van de patiënten tot de risicogroep. Dat  leidt tot extra kosten, ondermeer doordat de kans op complicaties groter is en het ziekenhuisverblijf langer duurt. 'Als je specifiek kijkt naar de hulp die ouderen nodig hebben, kun je een groot deel van het probleem oplossen. Kosten zijn te reduceren door patiënten die een operatie moeten ondergaan vóór de ziekenhuisopname te screenen op ondervoeding. Als de voedingstoestand onvoldoende is, valt die dan nog tijdig te verbeteren.  'We zijn in Ede een samenwerking gestart met huisartsen om de grootte van het probleem in kaart te brengen. Ook werken we nauw samen met Ziekenhuis Gelderse Vallei ziekenhuis om te kijken hoe we op een wetenschappelijk onderbouwde manier de ondervoedingsproblematiek kunnen aanpakken.'