Nieuws - 23 maart 2017

Ondertussen in... Nigeria

tekst:
Teun Fiers

Onlangs waarschuwde de VN voor de grootste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 16 miljoen mensen riskeren de hongerdood in Jemen, Zuid-Sudan, Somalië en Nigeria. Masterstudent Luqman Jinadu legt uit dat de extreme droogte niet de enige oorzaak van de voedseltekorten is.

‘Mijn familie komt uit het midden van Nigeria, maar ik ben op sociale jeugddienst geweest in de Binvaminu-regio in het noorden, waar de droogte ernstig is. Droogte heeft veel invloed op deze regio, doordat de Fulani-herders hun vee niet meer normaal op de graslanden kunnen voeden en naar andere gebieden trekken met meer landbouw. Daar ontstaan al snel conflicten met de lokale boeren.

Tijdens mijn jeugddienst gaf ik les over methoden in de veehouderij. We bezochten een keer een dorp waar echt niets te eten was. Ik was geraakt door de situatie en paste mijn lessen aan om de situatie te verbeteren. Ik vertelde de dorpsbewoners hoe ze hun onderhandelingsmacht kunnen vergroten als ze hun gewassen gezamenlijk verkopen in plaats van apart.

Beeld van hongersnood in media is incompleet

Ik geloof dat klimaatverandering de droogte in Nigeria verergert. Toch is het beeld dat de media schetsen – van grote droogte die een ernstige hongersnood veroorzaakt – incompleet. Allereerst gebruiken de boeren droogteresistente gewassen en dieren en hebben ze diepgaande kennis. Maar de boeren die verbeterde variëteiten gebruiken, zijn kwetsbaar. Doordat ze afhankelijk zijn van bedrijven die zaden verkopen, gaat de prijs omhoog en door militaire onzekerheid is het moeilijk om oogsten naar de markt te brengen. Daarnaast zorgen landdegradatie en waterverontreiniging door olie- en gasbedrijven ervoor dat miljoenen boeren in de Nigerdelta geen land meer hebben om te bebouwen. Goede opslagmogelijkheden en de vereniging van boeren zijn nodig om de prijzen voor gewassen en de situatie op de lange termijn te verbeteren.’

Luqman Adeiza Jinadu, masterstudent Animal breeding and genetics, vertelt over de huidige situatie in zijn thuisland Nigeria.
Luqman Adeiza Jinadu, masterstudent Animal breeding and genetics, vertelt over de huidige situatie in zijn thuisland Nigeria.