Nieuws - 30 juni 2016

Ondertussen in… Ethiopië

tekst:
Carina Nieuwenweg

Ethiopië heeft te kampen met de meest extreme droogte sinds 30 jaar. De droogte wordt veroorzaakt door El Niño, een terugkerend natuurverschijnsel waarbij het koele zeewater sterk wordt opgewarmd. Dit kan wereldwijd invloed hebben op het weer. Duizenden oogsten zijn mislukt en miljoenen mensen hebben te kampen met voedsel- en watergebrek, aldus het Rode Kruis.

Commentaar door Betelhem Hailegiorgis, eerstejaars masterstudent Environmental sciences

‘De extreme droogte in Ethiopie is het gevolg van natuurverschijnsel El Nino. Het heeft desastreuze gevolgen voor Ethiopie. Meer dan 85 procent van onze bevolking is afhankelijk van landbouw en heeft last van de droogte. Het merendeel van onze landbouwgewassen wordt met regenwater gevoed en is dus afhankelijk van het regenseizoen.

15 miljoen mensen hebben voedsel- en watertekort: basisbenodigdheden om te kunnen overleven. Ik kan me niets ergers voorstellen dan dat. De overheid heeft wel voedsel opgeslagen, maar de intensiteit van de droogte is erger dan verwacht.

De droogte heeft geen direct effect op mijn familie. Wij wonen zelf in de hoofdstad Addis Ababa. Mensen uit stedelijk gebied zijn minder afhankelijk van de landbouw, maar ook daar merk je dat het weer is veranderd. We praten niet echt vaak over de droogte, simpelweg omdat het gewoon niet voor het eerst is dat dit in Ethiopië gebeurt. Het is helaas ook niet het enige wat er in Ethiopië gebeurt: er zijn verschillende incidenten met overstromingen in het hele land.

Toch moet ik vaak denken aan de slachtoffers, maar het is niet zo dat ik nu commentaar geef aan studenten die bijvoorbeeld eten weg gooien. Iedereen heeft zijn eigen manier van leven. Ik zou gewoon graag willen dat de situatie in mijn land beter was. Ik doe ondertussen wat ik kan, door bij te dragen aan inzamelingsacties bijvoorbeeld. Dat is misschien niet veel, maar je doet wat je kan.’