Nieuws - 11 september 2014

Ondertussen in Duitsland

In het nieuws: De tolheffing op de Duitse wegen lijkt er te komen, ondanks een hevig politiek debat. Ook vanuit het buitenland, vooral Nederland en Oostenrijk, is er veel kritiek op de tolplannen. Duitse automobilisten worden namelijk gecompenseerd door een verlaging van de wegenbelasting, maar mensen met een buitenlandse auto betalen het volle pond.

Commentaar: Rebecca Kaup Bsc Moleculaire Levenswetenschappen uit Sassenberg

‘Er wordt op regeringsniveau druk onderhandeld over de plannen, maar ondertussen is voor de gewone Duitser nog veel onduidelijk. Hoe hoog wordt de het bedrag? Geldt de tol voor alle wegen, of alleen de Autobahn? De regering wil de tolheffing compenseren door de autobelasting die we betalen, te verlagen. Per saldo zou je daarbij op nul uitkomen. Eigenlijk merken wij Duitsers zelf dus niets van de tolheffing, maar voor buitenlanders geldt die compensatie natuurlijk niet. Dat vinden veel Duitsers oneerlijk. De opbrengst van de tolheffing wordt immers gebruikt om de Duitse wegen te onderhouden, maar zoals het er nu uitziet komt dat geld dus alleen bij buitenlanders vandaan.

In het noordwesten van Duitsland, waar ik vandaan kom, wordt volop gediscussieerd over de principiële vraag of het eerlijk is om alleen buitenlanders tol te laten betalen. In de grensgebieden is er daarnaast nog een direct economisch belang. Zo zijn de ondernemers bang dat minder toeristen de grens over komen om te winkelen. En hoe zit het met mensen die net buiten Duitsland wonen, maar wel  bij ons werken? Als ze geen Duitse auto hebben krijgen ze dus geen compensatie.

Dat zou allemaal minder erg zijn als de tolheffing alleen voor de Autobahn zou gelden. Maar nu roepen enkele partijen nog steeds dat er voor alle wegen betaald moet worden. Voorlopig blijft er dus nog veel onduidelijk en is de discussie nog niet voorbij.

Ik vind het niet vreemd dat het onderwerp ook in Nederland in het nieuws is. Als buitenlandse student zou ik het ook oneer-lijk vinden als ik hier een belastingheffing moet betalen waar mijn Nederlandse mede-studenten van vrijgesteld zijn.’