Nieuws - 13 september 2001

Ondersteuning archeologen groeimarkt Alterra

Ondersteuning archeologen groeimarkt Alterra

Alterra doet steeds vaker ondersteunend onderzoek voor archeologen. Zo werd de kennis van geomorfoloog dr. Bart Makaske ingezet om archeologen beter in staat te stellen resten van prehistorische bewoning te vinden in het archeologisch rijke gebied rondom Almere.

"Almere is de snelst groeiende gemeente in Nederland", vertelt Makaske. Dankzij de vele bouwprojecten moet er ook veel archeologisch onderzoek gedaan worden. De Nederlandse overheid loopt vooruit op de in 2003 aan te nemen nieuwe Monumentenwet. Die regelt dat het archeologisch bodemarchief niet verstoord mag worden. Net zoals bij de Betuweroute zorgt dat in Almere in toenemende mate voor archeologische opgravingen en onderzoeken. De kennis binnen Alterra van bodem en landschap blijkt daarbij ondersteuning te geven.

Makaske ontwikkelde voor gemeente Almere een boortechniek, waarmee makkelijk en goedkoop op vijf meter diepte naar archeologische resten kan worden geboord, zonder dat mensen er rugletsel aan over houden. Voor provincie Flevoland deed hij onderzoek naar de gevolgen op het bodemarchief van de zeespiegelstijging van 65 meter in het Holoceen en van de verandering van het droge beboste zandlandschap tot een veenmoeras. Voor de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) bracht hij de zeespiegelstijging in de Zuiderzee in beeld. "Daarmee maakt de ROB nu een kaart waarop staat in welke periode welk deel onder water kwam te staan." De delen die het langst droog bleven, zijn archeologisch het meest waardevol.

Er werken nu vijf mensen binnen Alterra aan ondersteunend onderzoek voor archeologen, aldus Makaske. In de toekomst kunnen dat er wel eens meer worden. "Het is vrij specialistisch onderzoek wat we doen." | M.W.