Nieuws - 14 juni 2010

Onderscheiding voor Van Lenteren

Joop van Lenteren is op 10 juni in het zonnetje gezet door de producenten van biologische gewasbescherming. Hij ontving een Life Time Achievement Award van de International Biocontrol Manufacturers’ Association. Karel Bolckmans, R&D-directeur van gewasbeschermingsproducent Koppert, overhandigde de prijs.

Van_Lenteren_GA--20100610-ND7_0545.jpg
Van Lenteren hield op 10 juni zijn afscheidsrede als hoogleraar Entomologie in Wageningen. Hij staat aan de basis van de biologische bestrijding van ziekten en plagen in de landbouw, door zijn onderzoek naar de natuurlijke vijanden van die plaaginsecten. Hij ontdekte veertig jaar geleden hoe parasitaire insecten hun gastheer vangen en hoe ze onderscheid leren maken tussen goede en slechte prooien. Hij ontwikkelde tien criteria waar een insect als biologische bestrijder aan moet voldoen. Mede door zijn fundamentele inzichten is een wereldwijde bedrijfstak voor biologische bestrijdingsmiddelen ontstaan die jaarlijks 400 miljard dollar omzet.
 
Tijdens zijn afscheidscollege toonde Van Lenteren zich nog niet tevreden. Biologische gewasbescherming is veiliger en goedkoper dan chemische gewasbescherming, aldus de hoogleraar, maar regeringen ondersteunen milieuvriendelijke gewasbescherming onvoldoende. Bovendien is de pesticidenindustrie tegen biologische gewasbescherming, ‘omdat ze geen patent kunnen aanvragen op insecten en geen lange-termijnoplossingen willen. De biologische bestrijdingssector moet beter lobbyen.’