Nieuws - 7 juli 2015

Ondernemingsraad wil snel een cao voor DLO

tekst:
Albert Sikkema

De Centrale Ondernemingsraad (COR) van Wageningen UR vraagt de DLO-medewerkers in een enquête of ze willen instemmen met een nieuwe cao, met daarin twee procent loonsverhoging en een werk-naar-werkregeling. De COR wil de impasse in de cao-onderhandelingen doorbreken.

De COR heeft de enquête op 5 juli aan alle DLO-medewerkers gezonden. Door de slepende cao-onderhandelingen zit DLO al twee jaar zonder cao. De ondernemingsraad wil dat daar snel verandering in komt. Zo heeft DLO nu geen collectieve Werk naar werk-regeling. In plaats daarvan vindt nu ‘maatwerk’ plaats met boventallig personeel. ‘Signalen vanaf de werkvloer geven aan dat dit maatwerk niet altijd in het voordeel van de werknemer uitpakt, dat werknemers tussen wal en schip terechtkomen, of zich slachtoffer voelen van willekeur. Bovendien is er geen mogelijkheid voor de medezeggenschap zicht te houden op de ontwikkelingen. Dat is voor niemand goed’, aldus de ondernemingsraad. Met deze peiling wil de COR nagaan of de DLO-medewerkers het hier mee eens zijn.

In feite roept de ondernemingsraad DLO-onderhandelaar Tineke Tromp en FNV-onderhandelaar Rob van Baalen op hun loopgravenoorlog over de nieuwe cao te staken. Dat deed de COR al eerder in november vorig jaar, maar toen liepen de onderhandelingen stuk op het loonbod. Daar is nu wel overeenstemming over, maar nu wil de vakbondsvertegenwoordiger ook afspraken over de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. Volgens de COR kan dat ook in de cao voor volgend jaar worden geregeld.

De centrale ondernemingsraad wil de uitkomst van de enquête na de zomervakantie bekend maken.