Nieuws - 1 april 2010

Ondernemingsraad wil onderzoek naar intimidatie

In een anonieme enquête wordt medewerkers gevraagd of ze zich geïntimideerd voelen. Op verzoek van de Centrale Ondernemingsraad komt het thema ‘intimidatie op de werkvloer’ in de Medewerkersmonitor.

Dat is een tweejaarlijkse, anonieme enquête, die begin juni weer wordt afgenomen bij alle personeelsleden van Wageningen UR.
Voorzitter Cees van Dijk: 'We vangen geluiden op dat medewerkers zich geïntimideerd voelen. Daar willen we meer van weten. De Medewerkersmonitor is daarvoor een goed instrument omdat die enquête anoniem is.' Van Dijk wil niet vertellen wat hem ter ore is gekomen. 'Dat is allemaal vertrouwelijk, maar via directe informatie en via overleg met de decentrale ondernemingsraden is dit onderwerp belangrijk genoeg gebleken om in de monitor op te nemen.'
Onduidelijk is of de ernst of het aantal gevallen van intimidatie toeneemt. Vorig jaar bedreigde een boze student in Velp een docent. VHL laat momenteel onderzoeken hoe vaak studenten en medewerkers zich belaagd voelen. De vertrouwenspersonen van de universiteit en DLO brengen eenmaal per jaar verslag uit, onder meer over intimidatie . Hun bevindingen zijn vertrouwelijk.