Nieuws - 1 januari 1970

Ondernemingsraad tegen opheffen A&F

De ondernemingsraad van de kenniseenheid Agrotechnologie en voeding ziet niets in het plan om het instituut A&F onder te brengen bij de universiteit. Volgens de OR is het instituut sterk genoeg om op eigen benen te blijven staan. Dat heeft de OR in een statement laten weten.

Volgens de ondernemingsraad weet A&F tegen de economische tegenwind in, de omzet uit contractonderzoek al vier jaar vrijwel constant te houden. Elk jaar verdienen de onderzoekers van het instituut 20 miljoen euro op de markt, 65 procent van de omzet.
De financiële problemen worden vooral veroorzaakt door het feit dat A&F steeds minder geld krijgt van het ministerie van LNV. Met cijfers uit het financiële jaarverslag toont de OR aan dat de inkomsten vanuit LNV-financiering sinds 2001 met 23 procent zijn teruggelopen, terwijl het contractonderzoek slechts zeven procent is gekrompen. 'Het is dus echt niet zo dat wij het niet goed doen op de markt' aldus voorzitter Arie van der Bent. 'Dat verwijt steekt ons enorm. Per onderzoeker neemt de omzet juist toe.'
De OR denkt bovendien dat de verliescijfers van het instituut over 2004 geen juist beeld geven. Over het afgelopen jaar heeft het instituut volgens de jaarcijfers een negatief resultaat van bijna zeven miljoen geboekt. De OR denkt dat dat hoge verlies mede te wijten is aan doorgeschoven kosten uit het jaar 2003. Van der Bent: 'Wij zeggen niet dat we geen problemen hebben, maar ze zijn niet zo groot als die zeven miljoen suggereert. Ze rechtvaardigen zeker niet dat het instituut wordt opgeheven, want de kern van het instituut is gezond.'
Volgens de ondernemingsraad worden de problemen vooral veroorzaakt doordat A&F relatief weinig geld krijgt uit kennisbasismiddelen, onderzoeksfondsen van het ministerie van LNV. 'Het management van Wageningen UR zegt dat ze daar niets aan kan doen. LNV zou geen geld willen besteden aan technologie. Maar van de minister en ambtenaren horen wij dat dat een keuze is van Wageningen UR zelf’, zegt Van der Bent. Hij wil dat het plan om het instituut op te heffen van tafel gaat. 'Wij denken dat dit plan meer kapot maakt dan het oplost.'
De ondernemingsraad van Agrotechnologie en voeding heeft haar nota aan de centrale ondernemingsraad gestuurd, die de raad van bestuur zal adviseren over het plan. De voorzitter van de centrale ondernemingsraad Gerrit Bruin, houdt zijn kruit nog droog. 'Wij zijn nog druk bezig met de oordeelsvorming. Ik kan alleen zeggen dat we dit advies daarin zeker meenemen.' / KV