Organisatie - 1 januari 1970

Ondernemingsraad steunt herstelplan Focus 2006

Het ziet ernaar uit dat de centrale ondernemingsraad nog voor de zomer groen licht zal geven aan het herstelplan Focus 2006. Het plan, dat er in voorziet dat 450 voltijdsbanen verdwijnen, stuit niet op grote bezwaren van de raad, bleek in een vergadering op 29 juni. De ondernemingsraad stelde vooral informatieve vragen, maar bracht geen grote bezwaren tegen het plan naar voren.

De ondernemingsraad stelde in de bespreking dat Focus 2006 geen duidelijke visie geeft over de groeimogelijkheden van de instituten. Dijkhuizen gaf dat toe. ,,We hebben duidelijk in beeld waar het niet meer lukt. Maar waar de nieuwe mogelijkheden liggen is minder helder.’’
De raad van bestuur sprak het verwijt van de ondernemingsraad dat het plan te optimistisch is tegen. Vice-voorzitter ir. Kees van Ast: ,,We noemen internationalisering en commercialisering wel als oplossingsrichtingen voor ons probleem, maar we hebben geen extra inkomsten ingeboekt.’’
Bestuursvoorzitter dr Aalt Dijkhuizen toonde zich in de bespreking somber over het perspectief van het praktijkonderzoek. Hij ziet de trend dat steeds meer onderzoek op gewone bedrijven plaatsvindt. De proeffaciliteiten van het praktijkonderzoek worden daarom steeds minder nodig voor proeven. Wel ziet Dijkhuizen voor de proefbedrijven een taak als demonstratiecentrum weggelegd. Op de vraag of Wageningen UR geld over heeft voor die functie, antwoordde Dijkhuizen ontkennend. ,,Dat kunnen wij niet doen. Wij werken met geld van een ander. Die moet het er voor over hebben.’’
De ondernemingsraad en de raad van bestuur waren het met elkaar eens dat de kenniseenheden snel een overzicht moeten maken van overlappende vakgebieden. De eenheden concurreren nu nog regelmatig met elkaar. Dit najaar moeten de kenniseenheden een overzicht maken van de gebieden waarop ze regelmatig in elkaars vaarwater zitten.
De ondernemingsraad vergadert volgende week opnieuw met de raad van bestuur en geeft dan waarschijnlijk een positief advies over de hoofdlijnen van het plan. | K.V.

Re:ageer