Nieuws - 16 maart 2011

Ondernemend rolmodel

Wie? Cees Buisman, Hoogleraar milieutechnologie en directeur van Wetsus, instituut voor watertechnologie.
Wat? Winnaar van de ondernemersprijs 2011.
Waarom? Vanwege zijn 'persoonlijkheid', 'ondernemingszin' en 'voorbeeldfunctie'(juryrapport).

5-microfoon-Resource-web.jpg
Wie hebben u voorgedragen?
'Enkele mensen van mijn Wageningse team. Het raakt me dat mijn eigen mensen me hebben voorgedragen voor deze belangrijke prijs.'
Waarom heeft u de prijs gekregen denkt u?
'Ik denk vanwege Wetsus, dat van niets tot iets is uitgegroeid, maar ook hoe ik met promovendi milieutechnologie omga die een bedrijfje beginnen. Zij kunnen patenten op door hen gevonden technieken gratis overnemen. Wel vragen we een success fee van 1 procent over de omzet voor de duur van het patent.'
Wat gaat u met het prijzengeld doen?
'In ieder geval een etentje geven voor de mensen die mij voorgedragen hebben. Daarnaast wil ik het Anne van den Ban fonds steunen. Dit fonds regelt studiebeurzen voor derde wereldstudenten die een opleiding in Wageningen willen doen.'