Nieuws - 1 januari 1970

Ondanks kritiek krijgt Rutte zijn zin

Universiteiten en studenten zijn tegen, Kamerleden zijn voor. Als Rutte maandag in de Tweede Kamer inderdaad zijn zin krijgt, krijgen studenten vanaf 2007 leerrechten. De tegenstanders vrezen dat het systeem hoge administratieve kosten met zich meebrengt en tot een afname van het aantal studenten zal leiden.

Leerrechten geven studenten het recht zich voor hun studieduur plus twee jaar in te schrijven tegen een beperkt collegegeld. Universiteiten en hogescholen krijgen voor elke student met rechten geld van de overheid. Doen studenten langer over hun studie, dan houdt de overheidssteun op en mogen de instellingen zelf de hoogte van het collegegeld bepalen. Dat bedrag kan oplopen tot zo’n 15.000 euro.
Rutte hoopt met zijn plannen studenten aan te sporen sneller te studeren. Daarnaast verwacht hij de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, doordat instellingen binnen het nieuwe systeem direct in hun portemonnee geraakt worden als studenten ontevreden zijn en overstappen.
Universiteiten en hogescholen vrezen echter dat het systeem een forse toename van de administratieve lasten met zich meebrengt. In maart lieten zij adviesbureau Berenschot becijferen dat het leerrechtensysteem hen jaarlijks ruim 45 miljoen euro extra zou gaan kosten. Dat zou betekenen dat bijna duizend docenten plaats zouden moeten maken voor administratief medewerkers. Rutte doet de conclusies van het rapport af als onzin en zegt het grootste deel van de administratie voor zijn rekening te nemen, waardoor er voor de instellingen nauwelijks iets veranderd.
Studenten zien de leerrechten vooral als een ‘studierantsoen’. WSO-voorzitter Leonoor Akkermans: ‘Je ziet dat studenten nu niet genoeg hebben aan twee jaar uitloop. Als Rutte de leerrechten invoert, zal dat studenten weerhouden naast hun studie actief te worden bij een vereniging of commissie.’ Ook hekelt ze het feit dat studenten zich niet meer voor een tweede studie kunnen inschrijven. ‘Daardoor worden juist goede studenten de dupe, terwijl Rutte de langzame studenten die alleen maar bier drinken wil aanpakken’, aldus Akkermans.
Samen met andere studentenorganisaties zal de WSO maandag voorafgaand aan het Kamerdebat demonstreren in Den Haag. Maar dat zal de leerrechten waarschijnlijk niet meer tegenhouden. Een meerderheid van de Kamerleden heeft al aangegeven grotendeels achter het plan te staan.
Het CDA pleit er wel voor om studenten die zich ‘maatschappelijk verdienstelijk’ maken meteen extra leerrechten te geven en niet pas aan het eind van hun opleiding, zoals Rutte wil. / JH en HOP