Nieuws - 20 september 2001

Omgevingswetenschappers klagen over werkdruk

Omgevingswetenschappers klagen over werkdruk

88 procent van de medewerkers van het departement Omgevingswetenschappen vindt de werkdruk hoog tot zeer hoog. Dat blijkt uit een enqu?te van de onderdeelcommissie van het departement. Van de ondervraagden denkt ruim de helft dat de werkdruk het komende jaar alleen maar zal toenemen.

Egbert Nab van de onderdeelcommissie wijt de hoge werkdruk aan de onderwijsbelasting van de medewerkers. Omgevingswetenschappen heeft na de herprogrammering relatief veel onderwijs te verzorgen met weinig mensen. De departementsdirecteur overlegt met andere departementen of zij een deel van het onderwijs kunnen overnemen.

De onderdeelcommissie vroeg ook naar de vorming van de kenniseenheid. Een meerderheid van de medewerkers staat daar sceptisch tegenover. 21 procent noemt de kenniseenheid een goed idee, 31 procent is onverschillig, 35 procent kruiste het vakje aan 'slecht idee, stoppen'.

De voordelen van de vorming van de kenniseenheid zijn voor veel medewerkers niet duidelijk. Slechts vijftien procent verwacht dat de samenwerking in de kenniseenheid leidt tot efficiencywinst in de bedrijfsvoering. De helft van de medewerkers denkt dat de vorming van divisies, die gepland zijn bij de kenniseenheid groene ruimte, de zelfstandigheid van de leerstoelgroepen tot een ongewenst niveau zal terugbrengen.

De meeste medewerkers zien met de vorming van de kenniseenheid de bureaucratie vergroten omdat er een extra bestuurslaag ontstaat. De helft van de medewerkers vindt de vorming van de kenniseenheid dan ook niet nodig voor het overleven van de universiteit. Volgens 41 procent brengt de kenniseenheid de herkenbaarheid van de universiteit in het geding.

Het grootste pluspunt van de kenniseenheid ligt volgens de medewerkers in de uitwisseling van kennis tussen Alterra en de universiteit. Bijna de helft verwacht dat de divisievorming wat dat betreft positief zal uitwerken. | K.V.