Nieuws - 28 november 2002

Omgevingswetenschappen bang voor groeiende overhead

Omgevingswetenschappen bang voor groeiende overhead

De medezeggenschapsraad van het departement Omgevingswetenschappen is bang dat een toename in overheadkosten ten koste zal gaan van het budget voor onderwijs en onderzoek. Volgens de raad stijgen de overheadkosten van het departement van tien naar twaalf procent door de vorming van de nieuwe stafafdelingen binnen de kenniseenheid.

Daar komt bij dat de directie van de kenniseenheid Groene ruimte de kenniseenheid wil gaan verdelen in vijf centra. Die zouden geleid moeten worden door vijf hoogleraren en afdelingshoofden van Alterra. De medezeggenschapsraad van Groene ruimte liet deze week in een open brief weten dat ze bang is dat die nieuwe centra zullen leiden tot een grotere bureaucratie. De extra kosten die daarmee gepaard zullen gaan komen boven op de stijgende overheadkosten voor de stafafdelingen. 'Wie gaat dat allemaal betalen? (...) Door het beleggen van een groter deel van de middelen in de stafafdelingen en in de leiding van de centra, pure overheadkosten dus, resteren minder middelen voor de kerntaken: het doen van onderzoek en het geven van onderwijs', aldus de brief.

De directieraad van de kenniseenheid heeft nog geen formeel standpunt gevormd over de brief van de medezeggenschapsraad. Wel heeft directeur management drs Wallie Hoogendoorn-Beks nagegaan of de grotere overhead ten koste zal gaan van onderwijs en onderzoek. Dat is volgens haar niet het geval. "We kunnen die stijgende kosten betalen uit het budget dat we nu al hebben. Vorig jaar heeft het departement geld overgehouden. Uit die ruimte kunnen we onze plannen betalen. We hoeven dus niet te bezuinigen op onderzoek en onderwijs."

Hoogendoorn erkent dat de overheadkosten voor het departement zullen stijgen. "Nu heeft het departement volgens onze cijfers een overhead van zes procent. Dat is te weinig voor een moderne organisatie." Zij wil met name investeren in de afdeling ICT. De directieraad wil dat medewerkers van omgevingswetenschappen online geholpen kunnen worden met computerproblemen. Bij Alterra kan dat al, maar bij de universiteit moet een medewerker van de centrale ICT-afdeling langskomen om problemen te verhelpen. Hoogendoorn verwacht dat investeringen in betere service gewaardeerd zullen worden door medewerkers van het universitaire deel van de kenniseenheid. "ICT is nu bij Alterra de best gewaardeerde afdeling." | K.V.