Nieuws - 1 januari 1970

Olivier

Olivier

Olivier

Ik ga morgen drie weken naar India, naar de ashram van Sai Baba. Niet naar Bhagwan, want die is nep. Hij is spiritueel ver gevorderd, maar hij haalt het niet bij Sai Baba. Die leeft sober, heeft geen vrouw, volgt een strak schema en draagt bijvoorbeeld altijd dezelfde kleren, terwijl Bhagwan allemaal Rolls Royces heeft. Oibibio is helemaal erg. Dat is spirituele porno

Sai Baba woont in een huisje met twee kamers. Twee keer per dag komt hij naar buiten, naar zijn devotees. Hij geneest mensen. Ik heb dat allemaal via verhalen natuurlijk, maar ik heb bijvoorbeeld gehoord dat mensen in een rolstoel soms wel een week op zijn komst wachten - daarmee test hij hun geduld - waarna hij hen geneest. Dan kunnen ze weer lopen

Ik ga ernaartoe omdat ik in wonderen geloof en omdat het me leuk lijkt om mee te maken hoe het er in een ashram aan toe gaat

Toen ik veertien was, ging mijn moeder zich met esoterie bezighouden. En later dacht ik: misschien is het ook wel wat voor mij. Toen ben ik me er verder in gaan verdiepen. Het is moeilijk te zeggen wat esoterie precies inhoudt. Het is een leer bestemd voor ingewijden, een occulte wetenschap. Ik bestudeer bijvoorbeeld geschriften van Alice Bailey en van Blavadsky. Ik streef naar verlichting, naar verwerkelijking van mezelf. Als ik mediteer, woot ik dat ik op een hoger bewustzijnsniveau zit

Mensen die zich met dit soort dingen bezig houden, zijn meestal nogal wereldvreemd. Ik mediteer ook met een clubje, nou joh, die mensen zijn allemaal hartstikke getikt. Maar het is toch fijn dat ze nadenken

Als ik door de Albert Heijn loop, kan ik me ergeren aan de domme blik van mensen, de traagheid. Er zit geen sprankje leven in en ze denken niet na. Ze zijn alleen bezig met: Wat zullen we de kat vandaag eens te eten geven

En ook mensen die soaps kijken. Ik heb niets tegen soaps. Ik vind ook niet dat mensen er niet naar moeten kijken, maar je kunt jezelf ook opvoeden terwijl je naar een soap kijkt, in plaats van alleen dom naar de tv te staren. Het meest eenvoudige is natuurlijk kijken naar wie goed en wie slecht acteert, of bedenken of je ook zo'n slechte relatie hebt als op tv

Mens, ken uzelve, dat zegt de bijbel al. Daar moeten mensen mee bezig zijn. En met samenwerking. In mijn studie Tropisch landgebruik wordt ik daar ook mee doodgegooid: ontwikkelingssamenwerking en participatie. Dat is goed, samenwerking is in deze tijd hard nodig


DLO-medewerkers zijn geen ambtenaar meer