Nieuws - 1 november 2001

Olie uit planten remt schimmels

Olie uit planten remt schimmels

Onderzoekers van ATO hadden ontdekt dat vluchtige oli?n uit planten de groei van schimmels op groenten, fruit en andere verse producten konden remmen. Toen bleek dat de oli?n als nevenwerking verkleuringen veroorzaakten, ging het onderzoek op slot. Totdat projectleider dr Roy Moezelaar van ATO een helder idee kreeg.

"We hadden de schimmelremmers altijd pulsgewijs toegediend", zegt Moezelaar. "We benevelden de appels met de olie en wachtten dan een aantal dagen. Tijdens die periode braken de stoffen af. Als de concentratie te laag was, herhaalden we de behandeling."

Zou het niet kunnen, vroeg Moezelaar zich af, dat de verkleuringen optraden op de momenten dat de concentratie hoog was? Terwijl ook bij lagere concentraties de olie schimmels doodde? Om dat te onderzoeken, bouwden Moezelaars mensen een installatie die appels bewaarde bij een constante lage concentratie van vluchtige olie. "Meteen op een schaal van zeventig liter", zegt Moezelaar. "Dan hadden we meteen een antwoord op de vraag of de techniek ook op grote schaal toepasbaar was."

De proef slaagde. Moezelaars installatie beschermde beschadigde appels, die bestreken waren met schimmelcultures, tegen bederf. Dat betekende dat de koelinstallaties minder hard hoeven te werken om toch hetzelfde effect te bereiken. Toepassing van de techniek in containers kost tien eurocent per kubieke meter per dag, heeft ATO berekend.

De techniek kan bijdragen tot besparingen voor de transportsector. Dat was de reden waarom transporteur P&O Nedlloyd en koelinstallatiemaker Carrier meewerkten aan het onderzoek.

Er zit echter een addertje onder het gras. De vluchtige olie die Moezelaar gebruikte, zit van nature in appels, maar wordt in geplukte appels afgebroken en omgezet in andere stoffen. Daarom moet de olie ook voortdurend opnieuw worden toegevoegd. Door de omzetting van toegevoegde olie verandert er dus iets in de appels. Moezelaar: "Wat voor consequenties voor de smaak en samenstelling van het product dat heeft, moeten we eerst grondig onderzoeken. En of de consument dat zal accepteren." De projectleider verwacht dan ook dat de nieuwe techniek vooralsnog voor non-food producten, zoals bloembollen en siergewassen, verder ontwikkeld zal worden. De techniek biedt een alternatief voor de bestrijdingsmiddelen die telers nu nog gebruiken om hun bollen goed te houden. De overheid doet steeds meer van die middelen in de ban. | W.K.