Nieuws - 28 februari 2002

Olff ontvangt NWO-pioniersbeurs voor behoud diversiteit groot wild

Olff ontvangt NWO-pioniersbeurs voor behoud diversiteit groot wild

Een van de laatste gebieden waar nog vele neushoorns, buffels en zebra's voorkomen, is het oosten van Zuid-Afrika. Het is het onderzoeksterrein van ecoloog dr Han Olff die onlangs een pioniersbeurs van NWO van 1,8 miljoen euro heeft ontvangen.

Met het geld wil Olff zijn experimenten in het gebied voortzetten om meer inzicht te krijgen in de rol van planteneters in het ecosysteem. Olff vermoedt dat de diversiteit van groot wild zichzelf versterkt en bovendien zorgt voor een meer diverse plantengroei. Als dat zo is, is er volgens hem meer reden om planteneters uit te zetten in gebieden waar ze door menselijk toedoen zijn verdwenen. Volgens de ecoloog zijn er vele uitgestrekte gebieden in de wereld waar nu landbouw wordt bedreven geschikt voor groot wild. Hij denkt aan de Great Plains in de VS en de pampa's in Argentini?.

In het tijdschrift Nature berichtte hij vorige week over de methode die hij heeft ontwikkeld met prof. Herbert Prins van de leerstoelgroep Natuurbeheer in de tropen. Hiermee kan hij op een vrij eenvoudige manier de kansen voor groot wild bepalen in een bepaald gebied. Dit doet hij op basis van factoren als regenval en bodemvruchtbaarheid, die het type en de hoeveelheid plantengroei bepalen. De plantengroei is weer bepalend voor het voorkomen van gnoes, zebra's en andere planteneters. Hij maakte een wereldkaart met de gebieden waar de grootste diversiteit aan groot wild kan bestaan. Zijn berekeningen testte hij onder andere op basis van metingen in Zuid-Afrika.

De introductie en bescherming van grote grazers moet echter niet ondoordacht gebeuren. Daarom wil Olff meer vat krijgen op het functioneren van de dieren in een ecosysteem. "Ik ga met behulp van het geld van NWO kijken hoe de populatie groot wild in Afrika zich de laatste twintig jaar heeft ontwikkeld, en ik ga door met mijn grootschalige experimenten in het natuurpark Hluhluwe-Umfolozi in Zuid-Afrika."

Olff heeft samen met studenten en promovendi al diverse experimenten verricht. Zo bracht hij hekken aan om bepaalde diersoorten uit te sluiten en het effect hiervan op de andere dieren te bepalen. "We hebben al gezien dat als je de witte neushoorn uitsluit, er minder zebra's en wildebeesten voorkomen." Dit komt doordat het graaswerk van de neushoorn ervoor zorgt dat de vegetatie minder gevarieerd wordt, terwijl zebra's en wildebeest daarvan houden. Olff gelooft in het nut van een grote diversiteit van diersoorten maar geeft toe dat hij nog geen harde conclusies kan trekken. De experimenten moeten een langer tijdsbestek krijgen en de resultaten hiervan moeten gecombineerd worden met de analyse van historische ontwikkelingen. "Ik moet alle stukjes van de puzzel bij elkaar zetten." | H.B.