Nieuws - 27 juni 2002

Olff naar Groningen

Toponderzoeker Han Olff naar Groningen

Dr Han Olff van de leerstoelgroep Natuurbeheer in de Tropen wordt hoogleraar plantenecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Wageningen verliest zo een van zijn toponderzoekers.

Olff had zojuist een prestigieuze Pionier subsidie van 880.000 euro verworven van NWO. Hij had hiermee het Wageningse ecologisch onderzoek kunnen versterken, maar nu zal hij zijn onderzoekslijn op het gebied van soortenrijkdom en hoefdieren verder uitbouwen vanuit Groningen, als opvolger van hoogleraar Jelte van Andel. Voor het aanstellen van aio's en dergelijke ontvangt hij van de RUG ook 880.000 euro.

Olff baarde de afgelopen paar jaar veel opzien met zijn onderzoek naar grote grazers, waarover hij publiceerde in het tijdschrift Nature. Dit was vooral het resultaat van zijn samenwerking met prof. Mark Ritchie van Syracuse University.

Als hoogleraar wil Olff niet alleen het onderzoek naar levensgemeenschappen van grote grazers in Nederland en de Afrikaanse savanne voortzetten, hij wil ook nieuwe theorie?n ontwikkelen over hoe complexe levensgemeenschappen en ecosystemen in hun totaliteit functioneren. Hij gaat tevens onderzoeken welke gebieden op aarde cruciaal zijn voor de instandhouding van diersoorten.

De bioloog is geen onbekende aan de RUG. Hij heeft hier biologie gestudeerd en is er ook gepromoveerd. In 1994 werd hij universitair docent aan Wageningen Universiteit. | H.B.