Nieuws - 1 januari 1970

Oio’s gaan evenveel verdienen als aio’s

Oio’s gaan evenveel verdienen als aio’s

Oio’s gaan evenveel verdienen als aio’s


De salarissen voor onderzoekers in opleiding (oio's) worden gelijkgetrokken
met die voor aio's. Dat betekent een verhoging. Vakbond AbvaKabo FNV heeft
daarover een onderhandelingsakkoord bereikt met de werkgevers.
AbvaKabo-onderhandelaar Albert Vink gaat ervan uit dat de leden met de
nieuwe cao zullen instemmen. Dat zal voor 12 december moeten gebeuren. De
nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 oktober dit jaar. | HOP