Nieuws - 14 februari 2008

Oeuvre Anne van den Ban digitaal

Het complete oeuvre van dr. Anne van den Ban, de Wageningse nestor van de voorlichtingskunde, is gedigitaliseerd. Op maandag 25 februari wordt deze ‘WaY to Anne van den Ban’ met meer dan driehonderd publicaties, feestelijk gelanceerd in de bibliotheek van de Leeuwenborch.
De digitale ontsluiting is een eerbetoon aan Van den Ban ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag. Hij schreef een handboek over landbouwvoorlichting dat in tien talen is uitgegeven. In de jaren zeventig verbreedde hij de voorlichtingskunde naar terreinen als voeding, gezondheid en milieu. Dat lag mede ten grondslag aan zijn besluit om in 1983 zijn leerstoel op te geven. Van den Ban: ‘Tegen iedereen die maar iets met voorlichting wilde doen werd gezegd: ga maar naar Van den Ban. Daardoor kon ik mij nergens echt in verdiepen. Vandaar mijn besluit mijn eigen weg te gaan.’
Van den Ban is nog wekelijks te vinden op ‘zijn’ vakgroep en vindt dat ze het goed doen. ‘Bij een leerling als Röling zijn ruim zes keer zoveel mensen gepromoveerd als onder mij.’ Kritiek heeft hij ook: ‘Ik mis aandacht voor voorlichting over de markt. Er ligt nog een heel werkterrein braak rond armoedebestrijding, maar ook rond de enorme welvaartstijging in sommige Aziatische landen.’ / Gert van Maanen

Zie ook ‘Boegbeeld met een boodschap’