Nieuws - 1 januari 1970

Oesterzwam zonder sporen

Hij is nog niet op de markt. Maar het ziet er naar uit dat telers van oesterzwammen binnenkort opgelucht adem kunnen halen. De sector Paddestoelen van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving ontwikkelde namelijk een sporenloze variant.

De sporen van oesterzwammen (Pleurotus ostreatus) veroorzaken irritaties aan de luchtwegen. In tegenstelling tot champignons, waarbij pas sporen vrijkomen als de hoedjes open gaan, laten oesterzwammen al van kleins af aan sporen los. ‘Telers dragen daarom nu een soort bromfietshelm die lucht langs de neus en mond blaast’, vertelt onderzoeker Dr. Johan Baars.
Met een sporenloze oesterzwam hoeft dat niet meer. En die oester heeft als bijkomend voordeel dat het klimaat in de teeltruimte stabieler kan worden doordat er minder en beter geventileerd kan worden. ‘Mogelijk zorgt het ook voor minder verspreiding van ziektes, maar dat is vooralsnog alleen theorie’, aldus Baars.
De ontwikkeling van de sporenloze variant begon zeven jaar geleden met een natuurlijke variant, die na kruising met zichzelf sporenloos was gebleken. De eigenschap werd vervolgens geïmporteerd in een ras dat commercieel wordt gebruikt. Uiteindelijk met succes.
‘De paddestoelen zijn hun gevoel voor richting een beetje kwijt en groeien iets meer uit elkaar en naar beneden, maar ze zijn wel makkelijker los te snijden. Ook de kleur en houdbaarheid zijn goed.’ Om wat meer over opbrengsten te kunnen zeggen lopen er op dit moment grootschalige proeven bij drie telers.
Het is nog niet duidelijk of de paddestoel een commercieel succes wordt. ‘Maar er is grote interesse bij broedbedrijven. Nederland is de grootste producent van Europa, de derde ter wereld en loopt technisch voorop. Iedereen kijkt naar Nederland’, aldus Baars. / YdH