Nieuws - 5 september 2002

Odink wil samenwerking Wageningen-Utrecht

Odink wil samenwerking Wageningen-Utrecht

De nieuwe staatssecretaris van landbouw, ir Jan Odink, heeft Wageningen UR opgeroepen de samenwerking met de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht nieuw leven in te blazen. Odink deed dat in zijn openingsrede van het academisch jaar.

Volgens de staatssecretaris die onder andere Wageningen UR in zijn portefeuille heeft zullen 'weinig Europese universiteiten de concurrentie met zo'n club aankunnen'. In juni liep een geplande interfaculteit Wageningen-Utrecht stuk. De kenniseenheid dier en de veterinaire faculteit hebben toen afgesproken verder te zoeken naar mogelijkheden voor samenwerking.

De toon van Odinks rede was in het algemeen vriendelijk voor Wageningen. "Ik ben er trots op dat Wageningen, waar ik ooit een studentenleven heb geleid, nu tot mijn beleidsterrein hoort." Over de aankomende bezuinigingen deed de kersverse staatssecretaris nog geen concrete uitspraken. Wel liet hij doorschemeren dat Wageningen niet hoeft te rekenen op extra geld. "Daarvoor zijn de middelen niet toereikend. We krijgen economische gezien nog veel tegenwind. Toch weet ik zeker dat het ons gaat lukken om Wageningen op de kaart te houden, nationaal en internationaal."

Odink riep Wageningen verder op om het imago van 'boerenuniversiteit' af te schudden. "Disciplines op het gebied van genomics en voedselveiligheid moeten de universiteit een ander gezicht geven". | K.V.