Nieuws - 1 januari 1970

OR-LUW

OR-LUW

OR-LUW: benoem onafhankelijk hoogleraren

De ondernemingsraad van de LUW vindt het ongewenst dat vacatures voor hoogleraarsposities worden gekoppeld aan deeltijdbanen bij DLO. Bij een gecombineerde sollicitatieprocedure heeft DLO ook wat te zeggen over de keuze van de hoogleraarskandidaat voor de LUW en dat is ongewenst. Dat stelde ir Patrick Jansen van de aio-fractie PromoV tijdens de ondernemingsraadsvergadering van 7 januari 1999, als reactie op de richtlijnen voor het benoemen van hoogleraren

Omdat het college van bestuur van de Landbouwuniversiteit ook de directie van DLO is, hebben ze de mogelijkheid om twee vliegen in oon klap te slaan. De verleiding is natuurlijk groot, maar ik vind dat ze hun twee petten moeten scheiden. De universiteit moet haar volledige onafhankelijkheid bewaren bij de benoeming van hoogleraren.

Rector prof. dr Cees Karssen verzekerde tijdens de vergadering dat de sollicitatieprocedures principieel gescheiden zullen blijven. Wij staan ervoor garant dat benoemde hoogleraren aan hele hoge eisen voldoen. Maar vooral de universiteitsraad was in het verleden nogal snel geneigd om deeltijdleerstoelen in te stellen. Bij de werving voor zulke vacatures is het erg handig als je een extra halve baan kunt aanbieden.

De ondernemingsraad maakte zich verder zorgen over de verhouding tussen het aantal reguliere leerstoelen en het aantal extern gefinancierde leerstoelen aan de LUW. Er zijn nu zo'n 45 extern gefinancierde leerstoelen en als het ondernemingsplan wordt doorgevoerd blijven er ruim zeventig reguliere leerstoelen over. Karssen maakt zich daar voorlopig geen zorgen over. Als algemene regel wil hij hanteren dat er niet meer dan twee bijzondere hoogleraren aan oon leerstoel verbonden zijn. M.S./K.V